Bağlantılı Değişim Analizi

çözümler

Müşteri, ürün ve ürün hareketlerini baz alarak şirketinizin finansal ve analitik KPI’larını ileri veri görselleme teknikleri ve farklı bir bakış ile yönetmenizi sağlar.

performans yönetimi balanced scorecard

Performans Yönetim Sistemi

çözümler

Kurumların stratejilerine uygun hedeflerini belirlemesini ve belirlenen hedeflerin organizasyona indirgenmesini sağlar. Hedeflerin yakından takibine, gerçekleşenlerden yola çıkarak gelecek öngörülerin oluşturulmasına, günün sürekli değişen koşullara göre revize edilmesine olanak verir.

Müşteri Yönetim Sistemi CRM

Müşteri Merkezli Yönetim

çözümler

Müşteri Merkezli Yönetim altyapısı, müşterileri ileri analitik metodlarla tanımayı ve en uygun ürünlere yönlendirmeyi sağlar. Bu yapıyla, müşteriler ve kurumlar için yaratılan katma değerin yükselmesiyle müşteri yaşam döngüsü uzatılmakta, müşteri sadakati arttırılmaktadır.

Veri Yönetişimi Framework

çözümler

Veri Yönetişim Altyapısı, şirketlerin sahip olduğu tüm veri ve bilgiyi sınıflandırarak, verinin varlık olarak şirkete kazanımını sağlanmaktadır.

Analitik Sigortacılık Modeli

çözümler

Analitik Sigortacılık Modeli detay seviyede modellenmiş yüzlerce ölçüm, boyut ve parametreden oluşarak sigortacılık veri yönetimi çözümlerinin temelini oluşturmaktadır.