performans yönetimi balanced scorecard

Performans Yönetim Sistemi

Kurumların stratejilerine uygun hedeflerini belirlemesini ve belirlenen hedeflerin organizasyona indirgenmesini sağlar. Hedeflerin yakından takibine, gerçekleşenlerden yola çıkarak gelecek öngörülerin oluşturulmasına,  günün sürekli değişen koşullara göre revize edilmesine olanak verir.